“လြမ္းလို႔” ေတးအယ္ဘမ္မိတ္ဆက္ပြဲ

Every one has a chance to dream. Every one needs to dream a fresh new dream. So that our dreams come true.

“လြမ္းလို႔” ေတးအယ္ဘမ္မိတ္ဆက္ပြဲ

ရန္ကုန္
ဒီဇင္ဘာ ၃

အိပ္မက္ဆံုရာ Season-6 အဆိုေက်ာ္ Lဂ်ာဆိုင္ပန္၏ “လြမ္းလို႔” တကိုယ္ေတာ္ေတးအယ္ဘမ္ မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ယခုလ ၂ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel၌ ျပဳလုပ္သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Lဂ်ာဆိုင္းပန္၏ အဆိုပါေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ အိပ္မက္ဆံုရာ ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေတးေရး ေစာခူဆဲ၊ Vocal Trainerခုိင္ျမဲသာလည္း တက္ေရာက္အားျဖည့္ေၾကာင္း သိရသည္။

KIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *