Archive

Good News

Good News 001

ကောင်းသတင်းဝေဆာ ကယ်တင်ခြင်းမင်္ဂလာ
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း - ဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်

True The Bible

True The Bible 001

သင်သိအပ်သောသမ္မာကျမ်း
ဆာလံကျမ်း နိဒါန်း - ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေး