ShowNew Dream Radio

Good News Episode 9

Good News 001

ကောင်းသတင်းဝေဆာ ကယ်တင်ခြင်းမင်္ဂလာ
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း - ဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်